اصول طلايي مشتري مداري (10)

امروز چهارشنبه : 1396/06/01 ساعت : 8:37
اصول طلايي مشتري مداري (10)
اولين تیپ شخصیتی، عالی طلب ها یا ایده آل گرایان کمال طلب است كه این تیپ شخصیتی جدیت فراوانی در رعایت دقیق قوانین، استانداردها و فرآیندها دارند. اين مقاله به شناخت اين تيپ شخصيتي به عنوان یک مشتري مي پردازد.
جهت مشاهده متن کامل مقاله اینجا کلیلک نمایید.