اصول مشتري مداري (4)

امروز چهارشنبه : 1396/06/01 ساعت : 8:37
اصول مشتري مداري (4)
توجه به مشتري و مشتري مداري و تامین رضایت خاطر آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است كه در اين مقاله به برخي از آنها اشاره شده است...
جهت مشاهده متن کامل مقاله اینجا کلیلک نمایید.