اصول مشتري مداري (4)

امروز پنجشنبه : 1396/07/27 ساعت : 21:45
اصول مشتري مداري (4)
توجه به مشتري و مشتري مداري و تامین رضایت خاطر آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است كه در اين مقاله به برخي از آنها اشاره شده است...
جهت مشاهده متن کامل مقاله اینجا کلیلک نمایید.