اصول مشتري مداري (5)

امروز چهارشنبه : 1396/06/01 ساعت : 8:39
اصول مشتري مداري (5)
اصولاً مشتریان را می توان به چهار گروه اصلی: مشتریان بیش از حد وفادار، مشتریان بی وفا یا روي گردان از سازمان، مشتریان شبه وفادار و مشتریان وفادار به رقیب طبقه بندي کرد.
جهت مشاهده متن کامل مقاله اینجا کلیلک نمایید.