اصول مشتري مداري (6)

امروز سه شنبه : 1396/04/06 ساعت : 1:16
اصول مشتري مداري (6)
در هر گوشه اي از جهان که اقتصاد رقابتی، فضاي انحصاري را در هم می نوردد، نگرش مشتري مدار و جلب رضایت مشتري قانون اول کسب و کار تلقی شده و جریمه سرپیچی کنندگان از این قاعده حذف بی رحمانه از صحنه بازار است.
جهت مشاهده متن کامل مقاله اینجا کلیلک نمایید.