اصول مشتري مداري (6)

امروز پنجشنبه : 1396/07/27 ساعت : 21:45
اصول مشتري مداري (6)
در هر گوشه اي از جهان که اقتصاد رقابتی، فضاي انحصاري را در هم می نوردد، نگرش مشتري مدار و جلب رضایت مشتري قانون اول کسب و کار تلقی شده و جریمه سرپیچی کنندگان از این قاعده حذف بی رحمانه از صحنه بازار است.
جهت مشاهده متن کامل مقاله اینجا کلیلک نمایید.