اصول مشتري مداري (6)

امروز یکشنبه : 1396/09/26 ساعت : 5:49
اصول مشتري مداري (6)
در هر گوشه اي از جهان که اقتصاد رقابتی، فضاي انحصاري را در هم می نوردد، نگرش مشتري مدار و جلب رضایت مشتري قانون اول کسب و کار تلقی شده و جریمه سرپیچی کنندگان از این قاعده حذف بی رحمانه از صحنه بازار است.
جهت مشاهده متن کامل مقاله اینجا کلیلک نمایید.