نقش مدیریت فروش در بازاریابی و توسعه فروشگاههای شهروند

امروز یکشنبه : 1396/09/26 ساعت : 5:48
نقش مدیریت فروش در بازاریابی و توسعه فروشگاههای شهروند
هدف تمام شرکتهای انتفاعی، افزایش فروش سودآور از طریق ارضای نیازها و خواسته های بازار و مصرف کنندگان در بلندمدت است. مدیریت فروش در رسیدن به این هدف نقش مهمی را در مجموعه فعالیتهای بازاریابی ایفا می کند.
جهت مشاهده متن کامل مقاله اینجا کلیلک نمایید.