نقش مدیریت فروش در بازاریابی و توسعه فروشگاههای شهروند

امروز پنجشنبه : 1396/07/27 ساعت : 21:45
نقش مدیریت فروش در بازاریابی و توسعه فروشگاههای شهروند
هدف تمام شرکتهای انتفاعی، افزایش فروش سودآور از طریق ارضای نیازها و خواسته های بازار و مصرف کنندگان در بلندمدت است. مدیریت فروش در رسیدن به این هدف نقش مهمی را در مجموعه فعالیتهای بازاریابی ایفا می کند.
جهت مشاهده متن کامل مقاله اینجا کلیلک نمایید.