مقالات

امروز یکشنبه : 1396/09/26 ساعت : 5:54
مقالات
  • اصول مشتري مداري (11) اصول مشتري مداري (11) دومين تیپ شخصیتی، مهر طلب– مهربان و خونگرم، دلخور است كه مهر طلب ها جزء تیپ هاي احساسی قرار دارند. در زمان ارتباط با دیگران بیش از حد احساسات خود را بروز می دهند. اين مقاله به شناخت اين تيپ شخصيتي به عنوان یک مشتري مي پردازد. تاریخ: 1392/07/16
  • اصول طلايي مشتري مداري (10) اصول طلايي مشتري مداري (10) اولين تیپ شخصیتی، عالی طلب ها یا ایده آل گرایان کمال طلب است كه این تیپ شخصیتی جدیت فراوانی در رعایت دقیق قوانین، استانداردها و فرآیندها دارند. اين مقاله به شناخت اين تيپ شخصيتي به عنوان یک مشتري مي پردازد. تاریخ: 1392/07/16
  • اصول مشتري مداري (9) اصول مشتري مداري (9) انیگرام تکنیکی باستانی براي طبقه بندي انواع شخصیت است که به 2500 سال قبل باز میگردد. در اين مقاله انواع تيپهاي شخصيتي مشتريان بررسي مي شوند. در این رویکرد، شخصیت انسانها به نه گروه متفاوت تقسیم می شود. در اين مقاله انواع آنها بررسي مي شوند. تاریخ: 1392/07/14
  • اصول مشتري مداري (8) اصول مشتري مداري (8) هر تیپ شخصیتی دنیا را از دریچه خاص خود می نگرد. در نتیجه واکنش و عکس العمل تیپ هاي مختلف به محرکهاي یکسان مشابه و همانند نخواهد بود. در اين مقاله انواع تيپهاي شخصيتي مشتريان بررسي مي شوند. تاریخ: 1392/07/14
  • اصول مشتري مداري (7) اصول مشتري مداري (7) در فرآیند جلب رضایت مشتري مهم ترین گام شناسایی انتظارات مشتري است. شناسایی انتظارات مشتري جز از طریق تماس با مشتري و دریافت دیدگاه هاي او میسر نیست. در ادامه شش انتظار مهم مشتریان مورد اشاره قرار گرفته است که به کیفیت خدمت رسانی و افزایش فروش کمک شایانی خواهند کرد. تاریخ: 1392/05/01
  • اصول مشتري مداري (6) اصول مشتري مداري (6) در هر گوشه اي از جهان که اقتصاد رقابتی، فضاي انحصاري را در هم می نوردد، نگرش مشتري مدار و جلب رضایت مشتري قانون اول کسب و کار تلقی شده و جریمه سرپیچی کنندگان از این قاعده حذف بی رحمانه از صحنه بازار است. تاریخ: 1392/05/01
  • اصول مشتري مداري (5) اصول مشتري مداري (5) اصولاً مشتریان را می توان به چهار گروه اصلی: مشتریان بیش از حد وفادار، مشتریان بی وفا یا روي گردان از سازمان، مشتریان شبه وفادار و مشتریان وفادار به رقیب طبقه بندي کرد. تاریخ: 1392/05/01
  • اصول مشتري مداري (4) اصول مشتري مداري (4) نكات قابل توجه در مشتري مداري تاریخ: 1392/03/29
  • هفت استراتژي برترجهت افزايش رضايتمندي و وفاداري مشتريان هفت استراتژي برترجهت افزايش رضايتمندي و وفاداري مشتريان اينكه بتوانيم يك مشتري را راضي و خوشحال نگه داريم هزينه آنچناني نخواهد داشت.در اين مقاله هفت راه جهت كمك به افزايش ميزان رضايت مشتريان و ايجاد وفاداري در آنها پيشنهاد مي شود تاریخ: 1392/03/11
  • نقش مدیریت فروش در بازاریابی و توسعه فروشگاههای شهروند نقش مدیریت فروش در بازاریابی و توسعه فروشگاههای شهروند هدف تمام شرکتهای انتفاعی، افزایش فروش سودآور از طریق ارضای نیازها و خواسته های بازار و مصرف کنندگان در بلندمدت است. مدیریت فروش در رسیدن به این هدف نقش مهمی را در مجموعه فعالیتهای بازاریابی ایفا می کند تاریخ: 1392/03/11
 1 2 3 4