٣ فروشگاه شهروند تا پايان سال جاري افتتاح مي شود

امروز یکشنبه : 1396/09/26 ساعت : 5:51
٣ فروشگاه شهروند تا پايان سال جاري افتتاح مي شود

سيد اكبر علوي گفت: سه پروژه تا پایان سال راه اندازی خواهد شد.


سيد اكبر علوي با اعلام اين خبر گفت: پروژه سي پرند با هزار و ٥٠٠ متر مربع سطح فروش، پروژه خيابان عدل با ٢٥٠ متر مربع سطح فروش و نيز پروژه تهران سر با هزار و ٤٠٠ متر مربع سطح فروش، سه پروژه اي هستند كه تا پايان سال جاري راه اندازي خواهند شد. 
وي ادامه داد: تعداد قابل توجهي فروشگاه شهروند نيز در سال آينده راه اندازي خواهد شد كه در حال حاضر مقدمات كار انجام شده است.