٩٩درصد فروشگاه هاي شهروند براي عبور و مرور معلولان مناسب سازي شده اند

امروز یکشنبه : 1396/09/26 ساعت : 5:51
٩٩درصد فروشگاه هاي شهروند براي عبور و مرور معلولان مناسب سازي شده اند
سيد اكبر علوي با اعلام اين خبر، گفت: تمامي فروشگاه هاي شهروند به جز يك فروشگاه استيجاري و تهران نو داراي محل عبور ويژه براي معلولان هستند و براي آن ها رمپ ورودي در نظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: تمامي فروشگاه ها به جز بوستان و نفت داراي آسانسور جهت طبقات سطح فروش هستند و در صورت نبود آسانسور، سطح فروش فروشگاه ها در يك طبقه تعريف شده است.
علوي با اعلام اين كه در تمامي فروشگاه ها به جز تهران نو براي ورود به داخل از فضاي بيروني فروشگاه آسانسور در نظر گرفته شده است، اظهار كرد: در تعداد زيادي از فروشگاه ها فضاي مخصوص براي پاركينگ معلولان و چك اوت ويژه براي اين عزيزان ايجاد شده است.
مديرعامل فروشگاه هاي شهروند، ادامه داد: در تمامي فروشگاه ها امكان ارائه ويلچر (دستي و برقي) براي معلولان وجود دارد و نيز در فروشگاه ها نيروهايي درنظر گرفته شده اند تا در صورتي كه معلولي قادر به خريد نيست اين امر براي آن ها صورت گيرد.