پرسنل امانتدار فروشگاه شهروند يك ميليارد ريال پول را به صاحبش بازگرداند

امروز یکشنبه : 1396/09/26 ساعت : 5:50
پرسنل امانتدار فروشگاه شهروند يك ميليارد ريال پول را به صاحبش بازگرداند

يكي از پرسنل خدماتي شركت شهروند در جريان انجام كار خود و در ساعات پاياني كار فروشگاه كيف پولي حاوي يك ميليارد ريال پول و مدارك شناسايي را پيدا كرد و در كوتاه ترين زمان به صاحبش بازگرداند.

به گزارش روابط عمومي شركت شهروند، مصطفي نصيري از كاركنان شريف و امانتدار فروشگاه لويزان شهروند در ساعات پاياني كار فروشگاه كيف پولي حاوي يك ميليارد ريال پول و مدارك شناسايي را كه در سبد خريد فروشگاه جا مانده بود، پيدا و پس از بررسي و احراز هويت صاحب كيف، در كوتاه ترين زمان آن را به صاحبش بازگرداند.
‎مدير عامل شركت شهروند در جهت ترويج و اشاعه فرهنگ امانتداري و همچنين ارج نهادن به عمل ارزشمند اين پرسنل امانتدار به نحوي شايسته از وي قدرداني كرد.