برگشت از فروش كالا

امروز یکشنبه : 1396/09/26 ساعت : 5:52
برگشت از فروش كالا

شرکت خدماتی کالایی شهروند در راستای ایجاد وفاداری در مشتریان و حفظ رضایت مندی آنان، فعالیتی به نام برگشت از فروش را در واحد امور مشتریان طراحی نموده، برگشت از فروش خدمتی است که در جهت تسهیل و تسریع و همچنین ارائه خدمات بهتر به مشتریان ارائه می گردد.

برگشت کالا و دریافت وجه
  • مشتری به بخش امور مشتریان فروشگاه مراجعه می نماید.
  • فاکتور و کالا را به مسئول امور مشتریان ارائه می دهد. (ارائه فاکتور توسط مشتری الزامی میباشد)
  • چنانچه مشتری تمایل به برگشت کالا و دریافت وجه دارد مسئول امور مشتریان فرم برگشت از فروش را تنظیم نموده و سایر همکاری های لازم را با مشتری تا مرحله برگشت کالا و استرداد وجه انجام می دهد.
  • مشتری به صندوق مخصوص برگشت کالا هدایت می گردد و کالا را برگشت داده و وجه خرید خود را از صندوق دار دریافت می کند.
تعویض کالا: نحوه تعویض کالا به دو صورت انجام می گیرد:

الف) تعویض کالا با همان بارکد
ب) تعویض کالا با کالایی دیگر

الف) تعویض کالا با همان بارکد

مراجعه مشتری به واحد امور مشتریان
ارائه فاکتور به مسئول امور مشتریان
تبصره: در صورتی که مشتری تمایل به تعویض کالا با همان بارکد را دارد با مسئول فروش هماهنگی های لازم را بعمل آورده و کالا را تعویض می نماید.

ب) تعویض کالا با بارکدی دیگر

مراجعه مشتری به واحد امور مشتریان
ارائه فاکتور به مسئول امور مشتریان
تنظیم فرم برگشت از فروش
انتخاب کالا توسط مشتری از سطح فروش
مراجعه به صندوق و تعویض کالا