دارآباد

امروز پنجشنبه : 1396/07/27 ساعت : 21:37
دارآباد
نام فروشگاه دارآباد
تاريخ افتتاح
منطقه شهرداری 1
وضعيت پاركينگ دارد
تلفن 22482914-22486942
آدرس بزرگراه امام علی شمال- بلوار اوشان- میدان اوشان- بلوار محک- نرسیده به بیمارستان محک- مجتمع البرز