دارآباد

امروز یکشنبه : 1396/09/26 ساعت : 5:56
دارآباد
نام فروشگاه دارآباد
تاريخ افتتاح
منطقه شهرداری 1
وضعيت پاركينگ دارد
تلفن 22482914-22486942
آدرس بزرگراه امام علی شمال- بلوار اوشان- میدان اوشان- بلوار محک- نرسیده به بیمارستان محک- مجتمع البرز