فروشگاه ايران زمين

امروز پنجشنبه : 1396/07/27 ساعت : 21:42
فروشگاه ايران زمين
نام فروشگاه فروشگاه ايران زمين
تاريخ افتتاح 1393/04/02
منطقه شهرداری
وضعيت پاركينگ دارد
تلفن 88360732
آدرس ميدان صنعت- فاز يك- انتهاي خيابان ايران زمين- روبروي مجتمع سينا