بهاران

امروز چهارشنبه : 1396/06/01 ساعت : 8:36
بهاران
نام فروشگاه بهاران
تاريخ افتتاح 1374/04/16
منطقه شهرداری 17
وضعيت پاركينگ دارد
تلفن 66205318 - 66205319
آدرس ابتدای جاده ساوه - میدان ابوذر- انتهای سجادجنوبی- میدان بهاران