فروشگاه بهرود

امروز پنجشنبه : 1396/07/27 ساعت : 21:38
فروشگاه بهرود
نام فروشگاه فروشگاه بهرود
تاريخ افتتاح 1374/12/14
منطقه شهرداری 2
وضعيت پاركينگ دارد
تلفن 22113319 - 22113320 - 22113321
آدرس ميدان سرو - شهرك مخابرات - انتهاي بلوار پيام