فروشگاه خانی آباد

امروز پنجشنبه : 1396/07/27 ساعت : 21:38
فروشگاه خانی آباد
نام فروشگاه فروشگاه خانی آباد
تاريخ افتتاح 1386/12/19
منطقه شهرداری 19
وضعيت پاركينگ ندارد
تلفن 5547532-5
آدرس میدان بهمن به سمت خانی آباد- خیابان میثاق- خیابان مینا- جنب شهرداری منطقه19