فروشگاه ملک (ترکمنستان)

امروز یکشنبه : 1396/09/26 ساعت : 5:58
فروشگاه ملک (ترکمنستان)
نام فروشگاه فروشگاه ملک (ترکمنستان)
تاريخ افتتاح 1387/12/28
منطقه شهرداری 7
وضعيت پاركينگ ندارد
تلفن 88461888–88461817
آدرس انتهاي مطهري- نرسيده به شريعتي- نرسيده به ملک- خيابان ترکمنستان