فروشگاه ملک (ترکمنستان)

امروز سه شنبه : 1396/04/06 ساعت : 1:8
فروشگاه ملک (ترکمنستان)
نام فروشگاه فروشگاه ملک (ترکمنستان)
تاريخ افتتاح 1387/12/28
منطقه شهرداری 7
وضعيت پاركينگ ندارد
تلفن 88461888–88461817
آدرس انتهاي مطهري- نرسيده به شريعتي- نرسيده به ملک- خيابان ترکمنستان