فروشگاه بوستان

امروز چهارشنبه : 1396/06/01 ساعت : 8:51
فروشگاه بوستان
نام فروشگاه فروشگاه بوستان
تاريخ افتتاح 1375/01/25
منطقه شهرداری 5
وضعيت پاركينگ دارد
تلفن 44498715 الي 19
آدرس ميدان پونك - ضلع غربي مجتمع تجاري بوستان، ابتداي خيابان شهيد ميرزا بابايي